Kontakt

Naziv: WEBiNtegral d.o.o. za savjetovanje i usluge Zagreb
Sjedište: Prva stara Pešćenica 69, 10000 Zagreb, Hrvatska
Veličina tvrtke: Mala
Odgovorna osoba: Dubravka Ivanišević, direktor
Osnovano: Društvo je osnovano Izjavom osnivača dana 12.12.2012. godine
Osnovni kapital: 60.000,00 kn, uplaćen u cijelosti
E-pošta: info@webintegral.hr
Internet stranica: http://www.webintegral.hr
Kontakt: +385 1 244 10 66, +385 98 491 022, +385 99 832 5589
Faks: +385 1 244 10 66
OIB: 79963637398
Matični broj: 02965437
MBS: 080823217
Registarski sud: Trgovački sud u Zagrebu
Poslovna banka: Raifeissenbank Austria d.d., Magazinska cesta 69, Zagreb, Hrvatska
IBAN: HR4624840081135214674